kehidupan mesti diteruskan

Search This Blog

Monday, April 29, 2013

Jom semak daftar pemilih!!!

http://daftarj.spr.gov.my/

Karangan Autobiografi


Nilai-nilai Murni1.baik hati / belas kasihan / bersimpati = Kita haruslah bersikap  baik hati  
    kerana ini baik.
3. menolong = Kita haruslah menolong orang / kawan.
4. berdikari = Kita haruslah berdikari dengan membuat kerja sendiri.
5. bersopan-santun =
    a. Kita haruslah bersopan-santun semasa menjamu selera.
    b. Kita haruslah bersopan-santun kepada orang lain.
6. menghormati =
    a. Kita haruslah hormat-menghormati antara satu sama lain.(互相)
b. Kita haruslah menghormati kepada semua orang.
7. berkasih sayang = Kita haruslah berkasih sayang kepada kawan /    
    haiwan / ibu bapa / anak-anak / kakak / abang / adik.
8. adil = Kita haruslah bersikap adil kepada semua orang.
9. berani = Kita haruslah bersikap berani kerana ini baik.
10. jujur = Kita haruslah bersikap jujur dengan semua orang.
11. rajin = Kita haruslah rajin membuat kerja.
12. bekerjasama = Kita haruslah bekerjasama semasa membuat kerja.
13. bersyukur = Kita haruslah bersyukur dengan cakap terima kasih.
14. bertimbang rasa = Kita haruslah bertimbang rasa kepada kawan /     
      Ibu bapa / anak-anak / kakak / abang / adik.
15. cinta akan negara = Kita haruslah cinta akan negara kita.
16. bertangggunga jawab = Kita haruslah bertanggungjawab membuat kerja.
17. prihatin = Kita haruslah prihatin akan kawan / jiran kita.
18. menghargai pertolongan = Kita haruslah menghargai pertolongan
      orang lain / kawan.
19. menghargai masa = Kita haruslah menghargai masa dengan baik.
20. menghargai jasa = Kita haruslah menghargai jasa orang lain / kawan.
21. berhati-hati =
      a. Kita haruslah berhati-hati semasa melintas jalan.
      b. Kita haruslah berhati-hati semasa menggunakan alatan tajam.
22. taat = Kita haruslah taat kepada orang tua.
23. mematuhi peraturan = Kita haruslah mematuhi peraturan sekolah /      
       makmal sains.
24. amanah = Kita haruslah amanah kepada semua orang.
25. yakin diri = Kita haruslah yakin diri semasa membuat kerja.
26. gigih = Kita haruslah gigih berusaha untuk berjaya.
27. peramah = Kita haruslah peramah kepada semua orang.
28. menepati masa = Kita haruslah menepati masa kerana ini baik
29. menjaga kesihatan = Kita haruslah menjaga kesihatan badan kita.
30. menjaga kebersihan = Kita haruslah menjaga kebersihan badan kita.
31. mengenang budi = Kita haruslah mengenang budi orang tua kita.
32. semangat bermasyarakat = Kita haruslah mempunyai semangat   
      bermasyarakat  dengan jiran / kawan. (互相来往)